Thursday, June 25, 2009

SifooSidee Memberi Ceramah Tentang Strategi Belajar Cemerlang "BILLL LEARNING" Kepada Calon SPM 2009

SifooSidee telah memberi ceramah tentang Strategi Belajar Cemerlang SPM. Seramai lebih kurang 130 calon SPM 2009 telah diberi pendedahan tentang strategi belajar cemerlang.


Strategi BILLL mampu memberi nafas baru kepada pelajar. Mereka boleh mengaplikasikan strategi tersebut bagi mencapai kejayaan dalam peperiksaan.


Terima kasih kepada semua kerana memberi kerjasama dan komitmen dalam menjayakan ceramah ini.

No comments:

Post a Comment